Resultats de la cerca

Es mostren 26 resultats

acil

clorur d’acil

bromur d’acil

reacció de Schotten-Baumann

esfingosina

inversió de reactivitat

difosfoglicèric, àcid 1,3-

Morten Peter Meldal

coenzim

butiril