Resultats de la cerca

Es mostren 12 resultats

Antonio Gramsci

Les llengües d’Europa i la Gran Idea. 1930-1939

Banc Català de desenvolupament - Cadesbank (1964-1980)

Artesans i obrers

Recuperació econòmica i canvi social

Anys de fam i de pobresa

Andalusia

El protagonisme dels mitjans de comunicació

Manufactura urbana i indústria rural

De la segona Guerra Freda a la multipolaritat