Banc Català de desenvolupament - Cadesbank (1964-1980)

La constitució

Jaume Castell, els seus amics i el Banco de Madrid

El Banc Català de Desenvolupament fou una empresa promoguda per Jaume Castell i Lastortras i els seus amics. Fou, al mateix temps, el banc industrial del Banco de Madrid, controlat igualment pel grup Castell.

Jaume Castell, promotor del Banco de Madrid, fou també el promotor del Banc Català de Desenvolupament (Fomento de la Producción, juliol 1984).

Jaume Castell nasqué a Manresa el 1914. El seu pare era un industrial, fill de Manlleu, que havia triomfat i acumulat un capital. Havia creat una sèrie d’empreses...