Les llengües d’Europa i la Gran Idea. 1930-1939

L’Europa dels anys 1930 és una Europa trasbalsada per conflictes de tota mena, resultat dels múltiples problemes generats per la Primera Guerra Mundial que encara no s’havien resolt. Mentre s’aguditzava la lluita obrera a l’entorn del salari i les condicions de treball, els estats (configurats pel model de Westfàlia) seguien preocupats per la seva força bèl·lica, i els processos d’urbanització i d’alfabetització, realitzats només en llengües estatalitzades, provocaven angoixa en sectors molt amplis de la població.

En aquest clima, i tot assajant de comprendre la situació, es confegeixen...