Resultats de la cerca

Es mostren 10 resultats

Els ambients ruderals

El paisatge vegetal de les terres baixes litorals del Millars al Xúquer (territori mediovalentí)

El paisatge vegetal de les baixes conques del Segura i del Vinalopó (territori lucèntic)

El paisatge vegetal dels Sistemes Litorals i Prelitorals del Ter al Millars (territori catalanídic)

El paisatge vegetal de les planes i muntanyes diàniques (territori diànic)

El paisatge vegetal de les terres baixes litorals de l’Aglí al Ter (territori ruscínic)

El paisatge vegetal a les illes de Mallorca i de Cabrera (territori mallorquí)

Les formacions arbustives

Els usos dels sòls als Països Catalans

L’aprofitament dels recursos vegetals a les formacions esclerofil·les