El paisatge vegetal a les illes de Mallorca i de Cabrera (territori mallorquí)

El territori mallorquí és constituït per les illes de Mallorca i de Cabrera, i encara per d’altres petites illes i illots immediats. Constitueix la part medul·lar i més extensa de l’arxipèlag balear, el gruix del conjunt gimnèsic. Per raons de substrat, i en part també de bioclima general, no ofereix la diversitat de Menorca. Per contra, la més gran superfície total i les possibilitats que es deriven d’un relleu incomparablement més vigorós incrementen la riquesa florística i, subsegüentment, les valors i varietat del paisatge vegetal.

Fisiografia

La Serra de Tramuntana, o simplement la...