L’aprofitament dels recursos vegetals a les formacions esclerofil·les

Collir sense plantar

Com tots els biomes, les mediterrànies proporcionen recursos vegetals espontanis de diferents menes, que són susceptibles de ser aprofitats per les poblacions humanes directament, tal com es troben a la natura, o prèvia aplicació de tecnologies senzilles. Es pot tractar de plantes alimentàries, productores de fibres o d’altres matèries primeres, com ara essències o productes químics de diversa índole o simplement ornamentals. Algunes poden dur incorporada una càrrega simbòlica o se’ls poden atribuir propietats màgiques. L’aprofitament d’aquestes plantes i dels seus...