Resultats de la cerca

Es mostren 5716 resultats

Les primeres dificultats a mitjan tres-cents

Guillem Lantungard i la renovació de mitjan segle XIV

Ramon de Cardona

Diotisalvi

Pere Ribera de Perpinyà

Lluís Pareja i Primo

Pere Ribera de Perpinyà

Lleonard de Sorts

Silvestro di Ganassi dal Fontego

Mahoma Mofférriz