Del Baix Imperi a la fi del regne visigòtic

Sarcòfag paleocristià de la primera meitat del segle IV, dit de sant Feliu, encastat al mur nord del presbiteri de l’església del mateix nom, a Girona.

ECSA - F. TUR