La ceràmica de l’antiguitat tardana

La ceràmica com a font per a la reconstrucció històrica

Bol de ceràmica fina de taula (DS.P), d’origen provençal, conservat al Museu de l’Associació d’Estudis Científics i Culturals de Mediona.

ECSA - M. Catalán

La identificació i l’ordenació tipològica i cronològica de les diferents produccions ceràmiques corresponents a l’antiguitat tardana fetes a partir, sobretot, dels anys setanta, han permès una visió totalment renovada d’aquest període històric. Les paraules d’A. Carandini il·lustren perfectament el canvi que han experimentat, durant els darrers decennis, el coneixement i...