Les ciutats i l’urbanisme a l’antiguitat tardana

Vista aèria de la part alta de la ciutat de Tarragona, que correspon a l’àmbit del recinte de culte imperial, el fòrum provincial i el circ de la ciutat romana.

ECSA - J. Todó

Parlar de la ciutat romana tardana al nord-est peninsular significa, d’entrada, situar-se en un debat que afecta tot l’àmbit occidental de l’Imperi i que oscil·la entre dues posicions ideològiques enfrontades. D’una banda, la que defineix el final del món romà antic com una autèntica ruïna, tal com assenyala A. Carandini, que afirma que “la catastrofe del mondo antico non è una ideologia ma un fatto” (Carandini...