De la desfeta del món hispanovisigòtic fins a la nova organització carolíngia (segles VIII-X)

Detall de la llinda de Sant Genís de Fontanes (Rosselló), datada vers 1019-1020 / ECSA - J.L. VALLS