Els bronzes de l’antiguitat tardana

Bronzes d’indumentària personal

Mapa de les troballes de bronzes d’indumentària personal i d’ús litúrgic a Catalunya.

G. Ripoll

Si en l’apartat d’arqueologia funerària hem afirmat que tota presència d’una inhumació o d’un conjunt funerari és la mostra de l’existència d’un hàbitat, també és possible de fer una afirmació del mateix tipus pel que fa a les troballes d’indumentària personal, tot i que cal matisar-la. En molts dels casos publicats en aquest volum coneixem els contexts de les troballes, encara que n’existeixen també molts d’altres en els quals es tracta de troballes...