L’escultura preromànica

Introducció

Dos dels capitells de la cripta de la catedral de Sant Pere de Vic.

ECSA - G. Llop

L’estudi de l’escultura del preromànic constitueix un dels territoris més àrids i relliscosos de l’art de l’edat mitjana a Catalunya. Es àrid per l’escassetat i per la senzillesa de mostres d’aquesta tècnica, derivada directament de la situació històrica i arquitectònica de l’època; i relliscós per la dificultat de l’anàlisi i de la classificació dels testimonis coneguts. A més, i d’acord amb la seva relació de dependència respecte de l’arquitectura, cal dir que molts dels aspectes d...