Les sis societats anònimes creades entre el 1847 i el 1855

Societats anònimes dedicades a la filatura creades entre 1847 i 1855.

Entre 1847 i 1855 es crearan sis societats anònimes dedicades totes elles a la filatura i el tissatge del cotó. Durant el mateix període se’n constituiran tres més —L’Auxiliar de la Indústria (1853), L’Aprestadora Espanyola (1853) i La Manufacturera de Cardes (1855)—, també vinculades a la indústria cotonera.

Per a valorar aquest fet, només cal avançar que, després d’elles, la primera anònima cotonera que es constituí fou la Successora de Fabra i Portabella el 1884. És a dir: hauran de passar trenta anys sense...