La Cotonera SA. 1853-1865

La Cotonera fou constituïda com a societat anònima el mes de març del 1853. Tenia un capital de 150.000 duros o 3 milions de rals, representat per 600 accions de 5.000 rals cadascuna, totalment desemborsat.

Situació de la fàbrica (“Plànol de Barcelona”, 1858). La Cotonera SA tingué dotze anys de vida i fou víctima de la “fam de cotó” provocada pel bloqueig dels ports de la Confederació durant la guerra de Secessió americana.

El domicili i la fàbrica es trobaven al carrer de Fernandina de Barcelona. Primerament figuren al núm. 18, que després es converteix en el núm. 34. En el moment de la seva liquidació, l’any 1866, la fàbrica es trobava a l’esmentat carrer del Raval barceloní, ocupant una casa de quatre pisos d’alçada i 16.555 pams quadrats d’extensió, i el magatzem el tenia darrere d’aquest edifici, als carrers de la Paloma, de Sant Vicenç i del Tigre, amb 17.786 pams quadrats més.

La Cotonera es dedicà a la filatura i el tissatge de cotó.

El mes de juliol del 1854 la fàbrica va rebre les conseqüències de la protesta obrera contra les màquines selfactines, al mateix temps que altres empreses que tenien aquest nou model de màquina de filar. Els locals foren ocupats i destruïdes deu testeres d’aquelles màquines.

L’empresa, però, es reféu immediatament, ja que el 1856 es pogué repartir un dividend als accionistes equivalent al 17% del nominal de les accions, el màxim de la seva curta història.

Però els resultats positius no acompanyaren l’empresa, que repartí dividends amb relació a només quatre exercicis (vegeu el quadre). La Cotonera serà víctima de la “fam de cotó” provocada pel bloqueig dels ports de la Confederació durant la guerra de Secessió americana (1861-65). Els preus de la floca augmentaran fortament i nombroses empreses tèxtils tancaran.

Al final del 1865 la societat acordà la dissolució i el nomenament d’una comissió liquidadora. L’acció cotitzava a la Borsa de Barcelona al 50% del seu valor nominal. La força s’obtenia d’una màquina de vapor de mitjana pressió, de 36 cavalls de força, amb dues calderes. A la fàbrica hi treballaven 140 obrers.

Màquines de què disposava La Cotonera en el moment de la liquidació.

La Cotonera. Dividends repartits.

Poca informació tenim dels components de La Cotonera. El 1857, el director gerent era Ricard Galserey; el 1859 Rafael Pons, que tenia el càrrec d’administrador, i el 1866 Francesc Prat.