La Manufacturera de Cotó. El Vapor Vell de Reus

Acció de la Manufacturera de Cotó. La Manufacturera de Cotó serà la successora de Canals, Pàmies, Huguet i Companyia, que s’havia fusionat abans amb la Sociedad Reusense, la primera empresa de la ciutat que incorporarà la força de vapor per a moure les seves màquines. L’accionariat de La Manufacturera integrava personalitats reusenques i barcelonines. A Reus hi havia ja una important indústria cotonera.

L’any 1850 hi havia a Reus una considerable indústria cotonera. La més important era l’empresa de Macià Vila, Prat i Companyia, la futura Fabril Cotonera. La seguia a una certa...