Cercle d’Economia

Entitat fundada a Barcelona, l’any 1958, per un grup de joves empresaris, amb el suport de l’historiador Jaume Vicens i Vives.

Història 

Té l’origen en el grup d’àmbit universitari Club Comodín, creat el 1951, al qual s’afegiren posteriorment també empresaris. En els moments inicials hi tingué un pes important, entre els professors d’universitat, Fabià Estapé i Rodríguez. Entre els empresaris sobresortiren Joan Mas i Cantí, Carles Ferrer i Salat, Carles Güell i de Sentmenat i Artur Suqué i Puig.

També es mantingué un contacte permanent amb tècnics de l’Administració central (Joan Sardà i Dexeus, Enrique Fuentes Quintana, Luís Ángel Rojo Conde, José Luis Sampedro Sáez, etc.), amb la qual s’establí sempre un diàleg sobre la situació i les perspectives de l’economia espanyola.

Rebé un fort impuls l’any 1959 amb el Pla d’estabilització, que incorporava molts dels seus postulats d’obertura, internacionalització i modernització. L’any 1963 instituí les Reunions Costa Brava, celebrades anualment, en les quals personalitats del món econòmic i polític analitzen la situació de l’economia en el context espanyol i es debaten possibles estratègies.

L’any 1968, amb la publicació del document Criterios básicos el Cercle defensà públicament l’associació amb la Comunitat Econòmica Europea amb l’objectiu de la plena integració, petició que reiterà els anys següents.

Ja dins del sistema democràtic s’ha posicionat sobre diverses qüestions d’interès general, entre les quals la permanència a l’OTAN (1986), sobre la qual es mostrà favorable. L’any 2010 instà públicament a superar l’estat de les autonomies implantat durant la Transició  

Han participat activament en les seves juntes directives personalitats com Jordi Pujol i Soley, Narcís Serra i Serra, Josep Vilarasau i Salat, Ernest Lluch i Martín, Eusebi Díaz-Morera, Carles Gasòliba i Böhm, Jordi Petit i Fontserè, Agustí Montal i Costa, etc.

Estructura

L’entitat la formen socis individuals i entitats col·laboradores. Per a ser admesos, els socis nous han de rebre l’aval de dos membres de la institució. L’any 2011 el nombre de socis era gairebé de 1.400 i el d’entitats al voltant de 125.

L’òrgan de govern és la Junta Directiva, que n’exerceix la representació davant la societat, els mitjans de comunicació i les institucions. És formada per entre set i vint vocals nomenats pel president i confirmats per l’assemblea general. Fins l’any 2022, que se celebraren les primeres eleccions entre els membres de l’entitat per elegir el president, aquest càrrec era ocupat per un candidat proposat en consens pels presidents anteriors i elegit per la Junta Directiva.

Han estat presidents de l’entitat Carles Ferrer Salat (1958-65), Carles Güell de Sentmenat (1965-69), Artur Suqué (1969-72), Joan Mas Cantí (1972-75), Carles Cuatrecasas (1975-79), Vicenç Oller (1979-80 i 1987-84), Joan Antoni Delgado (1980-84), Enric Corominas (1984-87), Carles Tusquets (1989-92), Joan Molins (1992-95), Josep Piqué i Camps (1995-96), Pere Fontana (1996-99), Salvador Gabarró i Serra (1999-2002), Antoni Brufau i Niubó (2002-05), Josep Manuel Lara i Bosch (2005-08), Salvador Alemany i Mas (2008-11), Josep Piqué (2011-13, per segon cop), Antón Costas (2013-16), Joan Josep Bruguera (2016-19), Xavier Faus (2019-22) i, des del juliol del 2022, Jaume Guardiola.

La Fundació Cercle d’Economia

L’any 1986 es constituí la Fundació Cercle d’Economia amb la finalitat de complementar les tasques del Cercle, aprofundint en les tasques definides per les directrius de l’entitat en àmbits diversos (culturals, socials, econòmiques i polítiques) d’interès general.

Entre altres activitats, atorga els premis Fundació Cercle d’Economia al Patrocini i Mecenatge Empresarial des del 1991 i el premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia des del 2008.