1914-1936: L’economia catalana en els anys d’entreguerres. Consolidació industrial i diversificació productiva

L’economia catalana de la Primera Guerra Mundial a la Guerra Civil: una introducció

Publicitat de làmpades elèctriques "Z".

Els vint-i-dos anys que van des de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, a l’agost del 1914, fins a l’inici de la Guerra Civil, al juliol del 1936, constitueixen, sens dubte, el període menys conegut del segle XX pel que fa a l’evolució de l’economia catalana. Els estudis sectorials resulten, encara, insuficients; i d’anàlisis més generals, senzillament no n’hi ha. Ha calgut, doncs, l’elaboració de nous indicadors i, alhora, s’ha intentat un aprofitament...