1940-1958: L’economia catalana sota el primer franquisme. Aïllament i depressió

L’economia catalana des de la fi de la Guerra Civil fins a l’estabilització. Trets generals

El caràcter explícitament autoritari del nou estat va comportar una regulació estricta de tota mena d’activitats amb la doble finalitat d’imposar un sistema de relacions socials derivat d’una ideologia de caràcter feixista i de preservar els interessos dels grups dominants. A la imatge, el ban del Ministerio de Industria y Comercio emès a Bilbao el mes de gener del 1939 (un cop les tropes de Franco han ocupat Barcelona), comminant els industrials i comerciants a reincorporar-se a la feina.

...