1975-1985: L'impacte de la crisi dels anys 70 i el camí cap a la integració europea

La Sala de Contractacions de la Borsa de Barcelona.

Cap a mitjan dècada dels setanta feia gairebé trenta anys que l’economia dels països occidentals experimentava un procés de creixement pràcticament ininterromput. Havia estat, sense cap mena de dubte, el període més expansiu de l’economia occidental. Espanya i Catalunya, com hem vist, van participar d’aquest creixement, encara que s’hi van incorporar amb retard.

Aquest procés de desenvolupament econòmic i de millora dels nivells de vida —que s’havia arribat a suposar permanent— va trobar el seu punt final a la darreria del 1973. El...