Característiques generals dels mamífers

Concepte de mamífer

Un dels trets més característics que participen en la definició de mamífer és la capacitat que tenen d’alletar les seves cries durant les primeres fases de la vida extraembrionària. La fotografia ens mostra una femella de liró gris (Glis glis) amb els seus petits.

Joaquim Reberter.

La definició de mamífer és fàcil d’establir quan es consideren exclusivament les formes vivents. No s’esdevé el mateix quan es consideren les nombroses formes fòssils que testimonien un trànsit progressiu des dels rèptils fins als mamífers. Aquest pas és tan gradual que, realment...