La fauna mastològica dels Països Catalans

El catàleg mastològic referit als Països Catalans és una consecució moderna, fins al punt que, en rigor, hom no el pot donar encara (1987) per definitivament establert. Coneixem, en efecte, la llista faunística dels nostres mamífers (és molt improbable que calgui ferhi addicions en un futur), però no podem precisar, encara, alguns aspectes de detall sobre la seva distribució i altres fenòmens de natura ecològica. Però aquesta situació, tot i no ésser òptima, representa un estadi suficient del coneixement i, sobretot, un progrés molt considerable respecte al nivell d’informació de què...