Races autòctones de mamífers domèstics

Les races autòctones de mamífers domèstics mereixen, si més no, una menció aquí. En primer lloc, pel seu evident interès pel que fa al sosteniment de l’home, en segon lloc, per la seva condició de patrimoni biològic com a reserva genètica, palesada a través de la diversificació en ecotipus locals, i finalment perquè el bestiar de peu forcat i de peu rodó, especialment en règim extensiu, és un important modelador del paisatge i, per tant, un factor ecològic de primer ordre en determinades zones (les àrees de muntanya, per exemple).

Els artiodàctils i els altres ungulats en general s’han...