Origen i evolució dels grans grups de mamífers

Reconstrucció d’un pelicosaure (Dimetrodon) que permet observar la vela dorsal, relacionada, segons totes les interpretacions fetes fins ara, amb fenòmens de regulació tèrmica.

Ferran Rodríguez, a partir de fonts diverses.

S’accepta que hi ha tres grans expansions en la història dels rèptils; en la primera, es van diferenciar els pelicosauris, alguns dels quals presentaven, segurament, control tèrmic, com indica la gran alçada de les apòfisis neurals, que devien sostenir una gran vela, que intervenia en la termoregulació. En la segona, es van diferenciar els teràpsids, que...