El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria

Membres del CADCI davant del seu local celebrant-ne la reobertura, Barcelona, C.Pérez de Rozas, 18-2-1936.

AF/AHC

A la primeria de març del 1903, al cafè dels Quatre Gats, es creà el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI). Els seus fundadors van promoure un projecte d’iniciatives que lligava perfectament amb les condicions i les expectatives dels treballadors mercantils de l’època: la instrucció com a eina de promoció, el mutualisme, l’esport, l’excursionisme i el nacionalisme, dintre d’un estil unitari i pluralista. Alhora, tal com afirmava el...