Mobilitzacions al port de Barcelona

Al port de Barcelona, durant la Segona República, les relacions de treball foren substancialment conflictives. Això no obstant, la tipologia d’aquesta conflictivitat fou canviant, i es modelava no tan sols d’acord amb l’actitud dels diferents col·lectius obrers presents, sinó també amb l’acció dels qui els contractaven i de l’administració pública. L’any 1931, la conflictivitat laboral generà una activitat vaguística excepcional, amb més del 70% de jornades no treballades per vaga. Tot i les tensions, el conflicte es va mantenir inicialment dins d’allò que els contendents consideraven uns...