El finançament autonòmic

El conseller d’Economia A. Mas lliura els pressupostos de la Generalitat a J. Reventós, president del Parlament català, Barcelona, 7-1-1997.

AVUI

L’aprovació de les preautonomies a partir del 1977 va comportar l’establiment d’uns mecanismes de finançament que naixien amb la mateixa precarietat que patien les institucions del moment. Fou a partir del 1980, quan els diferents estatuts d’autonomia van començar a ser vigents, que els diferents tipus de finançament previstos en aquells estatuts van entrar en funcionament.

Fins el 1986 va regir l’anomenat sistema del cost efectiu, en...