Els reptes de la identitat nacional

A escala individual o col·lectivament, la identitat no és una opció unidimensional ni estàtica, sinó més aviat la síntesi d’un conjunt de diferenciacions i identificacions, uns sentits de pertinença que poden canviar dins d’una relativa estabilitat. En principi, són identificacions no excloents entre elles: cadascú pot sentir-se alhora membre d’una comunitat local, d’una comunitat cultural i d’una comunitat política. Però no són fàcilment subdivisibles —no solem identificar-nos indistintament amb diversos llocs, cultures o ciutadanies—, ni els donem tampoc la mateixa valoració, sinó un grau de...