Autogovern i administracions autonòmiques

No sembla un mal moment, ara que ens acostem a les dues dècades d’existència de les autonomies a Espanya, per preguntar-se fins a on s’han complert els objectius que van provocar la seva creació. El que sembla evident és que les coses han canviat, i molt, en aquests més de disset anys.

Un primer balanç de govern autonòmic

Previsió pressupostària de les administracions catalanes. 1983-1995.

L’any 1980, el 88% de la despesa pública era gestionat per l’administració de l’Estat i el 12% restant per les administracions locals. Dels més d’un milió i mig d’empleats públics, només...