Els mallorquins i la política catalana

Portada del butlletí “Mallorca Nova”, Barcelona, 1-12-1937.

BC

A Mallorca, durant els anys de la Segona República, la consciència de catalanitat cultural i històrica augmentà d’una manera considerable, impulsada principalment pels intel·lectuals de l’Associació per la Cultura de Mallorca (ACM) —fundada el 1923— i per la revista “La Nostra Terra”. Des del 1931, a l’empara de la nova situació política, sorgiren a les illes Balears i al Principat diverses iniciatives culturals i polítiques per aconseguir un acostament entre les dues comunitats, com el Comitè de Relacions entre...