Francesc Macià

F. Macià saluda els reusencs des del seu cotxe, Reus, 30-6-1932.

ANC-Fons Macià

El nom de Francesc Macià és un referent que apareix sovint en la història de Catalunya del primer terç del segle XX. Majoritàriament desconegut en les seves primeres etapes de militar i de parlamentari i excessivament mitificat en les últimes com a conspirador i com a primer president de la Generalitat republicana, ha passat a la història com l’home símbol o com “l’avi”, i aquests epítets han funcionat com una pantalla que ha impedit un coneixement verídic i desapassionat de la seva biografia.

Cal dir...