Intel·lectuals castellans davant l’autonomia de Catalunya

M. de Unamuno a Salamanca, J. Aguiar García, 1935.

MCU / Oronoz

Des de molt aviat la Segona República va ser qualificada com la dels intel·lectuals, en sentit admiratiu o pejoratiu segons d’on provingués l’expressió. I és veritat que l’intel·lectual va tenir un fort protagonisme polític, com es pot constatar repassant la llista de noms que va des de la presidència del Govern fins als integrants de les Corts Constituents. El fenomen, però, no era nou, perquè durant la Dictadura de Primo de Rivera ja havien ocupat un espai preeminent; la novetat era que ara ocupaven llocs de poder, mentre...