Els valors polítics dels catalans

Interès dels catalans per la política. 1995.

Des de fa alguns anys, un centre de recerca català, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, elabora i publica anualment un sondeig d’opinió dels ciutadans de Catalunya, amb una mostra força àmplia. Entre altres termes, es pregunta als entrevistats la seva opinió sobre qüestions polítiques i ideològiques i també se’ls demana que facin una valoració de les principals institucions polítiques i socials del país.

A continuació es presenten i es comenten algunes dades significatives extretes de les respostes obtingudes en l’enquesta...