Ildefons Cerdà i les condicions de vida dels obrers barcelonins

Els habitatges de primera categoria a Barcelona segons Ildefons Cerdà.

Durant els anys del Bienni Progressista, l’enginyer i urbanista va realitzar l’enquesta més completa i sofisticada sobre les condicions de vida de la classe obrera barcelonina d’aleshores. La Monografia estadística de la classe obrera de Cerdà prolongava un important corrent d’estudis sobre les condicions de vida de les classes treballadores que s’havia anat obrint camí als grans països industrials europeus. A Catalunya, aquests estudis van tenir dos conreadors importants en els treballs dels metges i...