La Catalunya exterior

Casa de Catalunya a París, inaugurada el 22-4-1998, M. González de la Fuente.

GC

D’ençà que el 1977 es va reinstaurar la Generalitat de Catalunya, o bé des que el 1980 hi va haver les primeres eleccions democràtiques al Parlament català després del parèntesi de la dictadura, un dels clements més absents de la vida col·lectiva del nostre país ha estat la Catalunya exterior, formada, aproximadament, per mig milió de persones que viuen en 130 països d’arreu del món. Aquesta situació, però, va fer un gir radical a partir de l’any 1996.

Els trets essencials de la personalitat...