La metàfora del Liceu

Acte protocolari de col·locació de la primera pedra per a la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 15-9-1995.

Prisma

És difícil de trobar a Catalunya un edifici que concentri més metàfora social que el Liceu de Barcelona: per qüestions generals, però també per altres d’específiques circumscrites al vintenni 1980-2000. Que un teatre, en la seva estructura física i en els seus continguts, és una de les formes —potser la més tancada i precisa— en què la societat que el construeix i programa es representa, és cosa coneguda. El Liceu no podia ser cap excepció a aquesta...