Televisió i classes

Càmera de televisió durant una retransmissió esportiva, s.d.

Prisma

Del 1980 al 1997, la televisió ha seguit els canvis en l’estructura de classes de la societat catalana, i alhora n’ha estat motor. El 1980 hi havia dos canals de la televisió de l’Estat espanyol que, tal com deia el setmanari de Figueres “Canigó”, en el seu exemplar de comiat (núm. 806-807, març del 1983), “tots sabem que, en realitat, és una televisió del govern que mani en aquell moment, i totalment centralista de Madrid”. Si s’hagués escrit “localista” en lloc de “centralista” la precisió hauria estat encara...