La ramaderia pirinenca

Pastors al Pla de Beret, J. Soler, 1907.

CEC

L’economia de les zones de muntanya no era exclusivament ramadera, però sí que ho era de manera eminent. Uns recursos naturals espontanis eren a l’origen d’aquesta vocació de les valls pirinenques. Des d’antic, la característica essencial del sistema ramader de muntanya consistia en la utilització, durant l’estiu, d’unes abundants pastures d’alçada per a bovins i ovins i el manteniment hivernal d’aquests ramats a les valls o a les zones de transhumància. El desequilibri acusat entre els recursos abundants i barats durant uns pocs mesos a l’any...