La Unió de Rabassaires

Què és la Unió de Rabassaires?, N. Puig, Barcelona, 1935.

BAM / G.S.

La Unió de Rabassaires (UR) fou fundada per Lluís Companys el 1922. Des d’un inici fou un sindicat de classe, que agrupava parcers, rabassaires, arrendataris i jornalers, amb dues funcions principals: d’una banda, portar a terme una acció propagandística politicosindical a la Catalunya rural, i, de l’altra, aconseguir una legislació social i agrària que donés satisfacció al seu programa base, el punt principal del qual afirmava que tots els contractes de conreus de plantació haurien de ser considerats emfiteusi, és a...