La reforma universitària a debat

Biblioteca de la Universitat de Barcelona, 1912, UB.

La restauració de la Universitat de Barcelona (1837), tot i la il·lusió dels primers anys, no va donar els resultats que s’esperava. Al llarg del segle XIX, aquest centre no va ser gran cosa més que una fàbrica de títols, tot i que tingué alguns professors de molta vàlua, tant científica o intel·lectual com acadèmica. Les esperances que hom havia posat en la Revolució de Setembre del 1868 s’esvaïren amb la Restauració. Catalunya visqué un xic al marge del moviment institucionalista, que trobà el seu màxim ressò en la reunió de...