Les colònies escolars

Colònies de la Lliga d’Higiene Escolar, Sabadell, F. Casañas, c. 1925.

MHS-AC

El moviment per les colònies escolars nasqué a Zuric i s’estengué per tot Europa. El promotor fou Walter Bion, pastor protestant que, des del 1876, n’impulsà la difusió. A l’Estat espanyol, les primeres colònies tingueren lloc, el 1887, a San Vicente de la Barquera (Cantàbria), promogudes per la Institución Libre de Enseñanza. La influència d’aquest corrent feu que, al final de segle, s’observés fins i tot una certa preocupació en l’àmbit legal. Una Reial Ordre de 26 de juliol de 1892 feia una...