La universitat

Estudiants universitaris el curs 1996-1997

La reforma de la universitat, impulsada a partir de la Llei de Reforma Universitària (LRU) del 1983, ha significat una organització diferent de la institució a partir de la creació de departaments que agrupen el professorat d’un camp de coneixement, la generalització de formes democràtiques de gestió universitària amb la participació del professorat, l’alumnat i el personal de l’administració i una certa obertura a la societat a partir de la creació dels consells socials i altres iniciatives. Aquestes mesures han...