La Universitat Autònoma de Barcelona

Inauguració del curs acadèmic 1931-32, J.Domínguez, Barcelona, 1-10-1931.

ANC-Fons Macià

Amb l’adveniment de la República es va poder realitzar una de les màximes aspiracions del catalanisme: que la Universitat de Barcelona estigués vinculada a la realitat del país, tal com ho havien reclamat el Primer i el Segon Congrés Universitari Català, celebrats els anys 1903 i 1918, respectivament. Ja el mateix 14 d’abril de 1931, la Generalitat nomenà un Comissariat, integrat per prestigiosos professors (Eduard Fontserè, August Pi i Sunyer, Jaume Serra i Húnter, Enric Soler i Batlle i Josep Xirau...