L’Associació per la Cultura de Mallorca

L’Associació per la Cultura de Mallorca fou fundada l’1 d’abril de 1923 per un grup d’intel·lectuals de diverses tendències polítiques agrupats al voltant dels ideals del mallorquinisme. Poc abans, el 20 de febrer de 1923, “Jaume Sastre (prevere), Andreu Bordoy, Joan Capó, Guillem Colom (de Sóller), Miquel Duran (d’Inca), Llorenç Garcias (d’Artà), Pere Oliver Domenge (de Felanitx) i Josep Claverol (de Sant Jordi)”, havien signat una Proclama en què afirmaven que “feia falta a Mallorca una entitat, que, allunyada de tota concupiscència política tal com avui es practica, s’establesca per aünar...