Palestra, un projecte cívic catalanista

Grup de Palestra invitat a la festa federal de les sokols, Praga, juny-juliol del 1932.

FJF / G.S.

Palestra, Organització Nacional de la Joventut Catalana, destacà com a projecte cívic i cultural. En la seva activitat també inclogué un projecte esportiu i una voluntat de ser present puntualment en la política. Palestra formà part d’aquell àmbit multiforme d’institucions i entitats que no participaven directament en el joc polític, però que formaven part del catalanisme.

L’origen s’ha de cercar en la reflexió iniciada per Josep Maria Batista i Roca, des de la base de l’excursionisme...