Ramon Llull i el pensament medieval

R.Llull, mestre de Sant Francesc, segle XV.

BC

Nascut a Ciutat de Mallorca (1235), Ramon Llull, de sobrenom el doctor il·luminat, fou la viva encarnació de l’autodidacte que assimilà gran part de la cultura de la seva època. Coneixedor de la cultura cristiana, se situà dins les tesis fonamentals de l’augustinisme medieval, més deutor de Plató que d’Aristòtil, amb influències dels victorins, però també ho feu voluntàriament en les tradicions hebraico-cabalística i islàmica. En parlar de Llull no es pot oblidar que el missioner precedí el pensador i l’escriptor, a judici d’Eusebi...