Vida quotidiana i vida material

Llibre del Consolat de Mar. La Mediterrània Oriental.