Rerefons social de l’artista medieval

Com eren els artistes medievals? Com pensaven? Per què i per a qui feien obres artístiques?

Probablement mai no s’obtindran unes respostes exactes a les preguntes anteriors, però sí que hom s’hi pot acostar escoltant els mateixos artistes medievals. Què diuen, per exemple, segons els documents conservats? Escoltem-los.

El 1472, Joan Reixac, conegut pintor d’origen català (documentat entre els anys 1431-84), contractava a València un retaule per a l’església de Sant Antoni. Les seves formulacions no diferien gaire del que s’acostumava a fer en tants altres contractes medievals (qüestions...