Bibliografia del disseny gràfic

Història general del disseny a Catalunya

 • ADG/FAD: Laus ADG/FAD 1 (anuari), Barcelona, ADG/FAD, 1983.
 • ADG/FAD.: Laus ADG/FAD 2 (anuari), Barcelona, ADG/FAD, 1985.
 • BCD: Diseño, Di$eño (catàleg de l’exposició), Barcelona, Publicacions BCD, 1982.
 • Bricall, E.: «La tensió necessària en l’ensenyament del disseny. L’opció diversificada de l’Escola Elisava», dins Temes de Disseny, núm.6, Barcelona, 1991, pàg.285 i s.
 • Bricall, E.: «Elisava, la continuïtat d’una presència renovada», dins Temes de Disseny, núm.13, Barcelona, Servei de Publicacions Elisava/Gustavo Gili, desembre de 1996, pàg.34-52.
 • Calvera, A.: «Cinco décadas de grafismo», 1950-2000.5 diseñadores gráficos. Domènech, Huguet, Pedragosa, Pla Narbona Vellvé (catàleg) Oviedo, Caja de Asturias, 1996.
 • Campi, I.: Què és el disseny?, Barcelona, Columna, 1992.
 • Campi, I.: Iniciació a la història del disseny industrial, Barcelona, Edicions 62, 1987.
 • Corredor Matheos, J. ; Mainar, J.: FAD 80 anys. Dels Bells Oficis al disseny actual, Barcelona, Blume, 1984.
 • DDAA: España, vanguardia y realidad social. Bienal de Venècia 1976, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
 • DDAA: El diseño en España. Antecedentes históricos y realidad actual (catàleg de l’exposició Diseño España, Europalia 85), Madrid, Barcelona, Ministeri d’Indústria i Energia, ADG/FAD, ADI/FAD, ADP i BCD, 1985.
 • DDAA: El llibre blanc del disseny a Catalunya. Disseny gràfic, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1985.
 • DDAA: «Història i actualitat del disseny gràfic a Barcelona», Barcelona metròpolis mediterrània, dins quadern central, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, núm.13, tardor de 1987.
 • DDAA: Design in Catalonia (catàleg de l’exposició celebrada a Londres), Barcelona, BCD/Generalitat de Catalunya, 1988.
 • DDAA: «La ciutat i la comunicació», Barcelona metròpolis mediterrània, dins quadern central, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, desembre-març de 1987.
 • DDAA: Crónica del arte del siglo XX, 5 vol. , Barcelona, Salvat, 1989-91.
 • DDAA: «Observatorio fin de siglo: 25 años de diseño gráfico español», dins Experimenta (suplement al núm.13/14), Madrid, desembre de 1996.
 • Dent Coat, E.: Spanish Design and Architecture, Londres, Studio Vista, (amb la col·laboració de Quim Larrea i Juli Capella), 1990.
 • Elisava: «35 anys de l’Escola Elisava», dins Temes de disseny, núm.13, desembre de 1996.
 • Giralt-Miracle, D.: L’art català contemporani, Barcelona, Proa, 1972.
 • Meggs, Ph.: A History of Graphic Design, Nova York, Van Nostrand Reinhold, 1983.
 • Miralles, E: Història de l’Art Català, L’època de les avantguardes 1917-1970. vol. VIII, Barcelona, Edicions 62, 1987 (2a ed).
 • Perucho, J.: «Spanish Commercial Art», dins Idea, Tòquio, núm.72, 1965.
 • Perucho, J.: Obres completes, crítica d’art, vol. VII, Barcelona, Edicions 62, 1993.
 • Pla Narbona, J.: «Notas sobre el grafismo catalán», dins IP. Información de publicidad y marketing (monogràfic: «Homenaje al publicitario catalán»), Madrid, núm.83, agost del 1970, pàg.51-59.
 • Satué, E.: El disseny gràfic a Catalunya, Barcelona, Els Llibres de la Frontera, 1987.
 • Satué, E.: El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
 • Satué, E.: El llibre dels anuncis. I El temps dels artesans (1830-1930), II Anys d’aprenentatge (1931-1939), III. Tornar a començar (1940-1962), IV. A la recerca d’un ordre nou (1962-1992), Barcelona, Altafulla, (1985, 1988, 1990 i 1994).
 • Satué, E.: «I cento fiori della gráfica catalana», dins Linea Gráfica, núm.5, setembre de 1989, pàg.52-59.

Monografies i catàlegs sobre els diversos autors

 • ADG/FAD CODIG: Fundadors, catàleg, Barcelona, 1995.
 • Alexandre de Riquer (catàleg), Barcelona, Caixa de Barcelona, 1985.
 • Amèrica Sánchez, Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
 • «Antoni Clavé. Barcelona», dins Gebrausgraphik, Berlín, 1935.
 • Ballester, J. ; Selma, J. V.: Renau. Cartells de Cinema (Mèxic)(catàleg), Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1984.
 • Bangert, A.: «Enric Huguet», dins Novum Gebrauchsgraphik, 6/1979, Munic.
 • Barrio, J. (ed. ): «El disseny en els Jocs Olímpics», dins Temes de Disseny, núm.7, Barcelona, Servei de Publicacions Elisava/Generalitat de Catalunya/Gustavo Gili, desembre de 1992. Berger, J.: «Tomás Vellvé» dins Novum, núm.8, Munic, 1973.
 • Bocola, S.: «FAD. Barcelona. La première association de graphistes espagnols», dins Graphis, núm.104, Zuric, 1963, pàg.618-625.
 • Bohigas, 0.: «4 Grafistes a la Sala Gaspar», dins Serra d’Or, Montserrat, novembre de 1965.
 • Casamajó, F: «Impulsos gráficos. La obra gráfica de Tomás Vellvé», dins ARDI, núm.11, Barcelona, setembre-octubre de 1989, pàg.180-187.
 • Castillo, M.: Junceda il·lustrador El tresor de l’illa, Barcelona, Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona, 1990.
 • Cid, F; Rof Carballo, J. ; Espriu, S.: Dibuixos Pla-Narbona, Barcelona, Llibres de Sinera, 1968.
 • Cirici Pellicer, A.: Els catalans, Barcelona, Nauta, 1968.
 • Cirici Pellicer, A.: «Die orphische Welt des Pla Narbona», dins Gebrauchsgraphick, núm.41, 1970, pàg.36-43, trad. a Humboldt, núm.42, pàg.48-87.
 • Cirici Pellicer, A.: «Emili Ferrer, líder de l’Art Decó català», dins Serra d’Or, Montserrat, juliol de 1974.
 • Cirici Pellicer, A.: «Eina fa deu anys», dins Serra d’Or, núm.208, Montserrat, 15 de gener de 1977.
 • Cirici Pellicer, A.: «Els premis FAD faran vint anys», dins Serra d’Or, núm.209, Montserrat, 15 de febrer de 1977.
 • Corazón, A.: «El Sr. Vellvé es el autor de este diseño», dins ARDI, núm.11, Barcelona, setembre-octubre de 1989, pàg.185.
 • DDAA: Grafistes Agrupació FAD. Publicity in Spain, Barcelona, Blume, 1964.
 • DDAA: ADG/FAD 12 anys. Barcelona, ADG/FAD, 1975.
 • DDAA: Los grandes maestros del Diseño Gráfico, Barcelona, 1990.
 • DDAA: Who’s Who in Graphic Design. Zuric, Werd Verlag, 1994.
 • Eina. Escola de disseny i art 1967-1987.20 anys d’avantguarda, Barcelona, Edicions de l’Eixample, 1987.
 • Fillol, L. G.: «Dibujantes españoles: Josep Morell» dins ArteComercial, IV, núm.18, Madrid, 1949.
 • Fillol, L. G.: «Manolo Prieto» dins Arte Comercial, VI, núm.36, 1951, pàg.3-4.
 • Fillol, L. G.: «Dibujo y dibujantes: Federico Ribas», dins ArteComercial, núm.28, Madrid, 1951, pàg.4-7.
 • Fontbona, F; Miralles, F: Crónica y trabajos del dibujante, grabador y escultor Pla-Narbona, Barcelona, Curial, 1974.
 • García i García, M.: Renau. The american way of life (exposició itinerant), València, catàleg de la Fundació Renau, 1979.
 • García i García, M.: La guerra civil española (catàleg), Madrid, Ministeri de Cultura, Direcció General del Patrimoni Artístic, 1980.
 • García-Sabell, D.: Pla-Narbona, el decidido y leal, Barcelona, Industrias Cosmo S. A. , 1971.
 • Gasch, S.: «En el taller de los artistas. Amand Domènech», dins Destino, núm.1126, Barcelona, 1959.
 • Gasch, S.: «Tomás Vellvé», dins Destino, Barcelona, 21/11/1959.
 • Geli, C. ; Huertas Claveria, J. M.: Las tres vidas de «Destino», Barcelona, Anagrama, 1990.
 • G-FAD: «Grafistas FAD. Stand antológico», dins Estafeta de la publicidad, vol. I, núm.3, 2a època, Madrid, juny de 1970, pàg.70-72.
 • Hölscher: «Enric Huguet», dins Gebrauchsgraphik, núm.7, Munic, juliol de 1965.
 • Isern, A.: «El diseño del tiempo. Els calendaris de Vellvé per a Indústries Gràfiques F. Casamajó», ARDI, núm.11, setembre-octubre, Barcelona, 1989, pàg.188-189.
 • Jardí, E.: Els moviments d’avantguarda a Barcelona, Barcelona, Ed. del Cotal, 1983.
 • Julián, I.: «Conversación con Joan Brossa, un grafista insólito», dins ON Diseño, núm.38, Barcelona, 1982, pàg.8-19.
 • Mir, F: «Conversación con Yves Zimmermann: el diseño como medio de comunicación», dins ON Diseño, núm.40, Barcelona, 1983.
 • Mir, F: «Yves Zimmermann una rara avis. Un diseñador que piensa», dins ON Diseño, núm.21, Barcelona, 1991.
 • Mir, F: «No somos artistas sino técnicos en comunicación. Entrevista con Toni Miserachs», dins ON Diseño, núm.44, Barcelona, 1983, pàg.56-61.
 • Miserachs, T.: «3 grafistes d’avui», dins Serra d’Or, Barcelona, gener de 1966.
 • Moradell, A.: «Josep Artigas, el elefante blanco de la publicidad», dins ADGráfica, any II, núm. V, Barcelona, ADG/FAD, novembre de 1991, pàg.8-15.
 • Muller, M.: «The Haunted World of José Pla-Narbona», dins U& lc, vol.13, núm.4, Nova York, 1987 pàg.38-46, .
 • Ohchi, H.: «José Pla-Narbona», dins Idea, vol 18, núm.101, Tòquio, 1970 pàg.26-33, .
 • Olivetti presenta: 107 Grafici dell’AGI, Milà, 1974.
 • Papitu, col·l. «Ready mades», Barcelona, Leteradura, 1979.
 • PereT, Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
 • Pericot, J. (ed. ): «La cultura del disseny, pas a pas.35 anys de l’Escola Elisava», dins Temes de Disseny, núm.13, Barcelona, Servei de Publicacions Elisava/Gustavo Gili, desembre del 1996.
 • Perucho, J.: Caleidoscopio 4 gráficos, Blume, Barcelona, 1965 (pròleg de J. Teixidor).
 • Perucho, J.: «Pla-Narbona», Graphis, núm.20, Zuric, 1964, pàg.498-503.
 • Premios Nacionales de Diseño 1992, Madrid-Barcelona, Ministeri d’Indústria i Energia/Fundació BCD, 1995.
 • Pla Narbona, J.: Diablos y demonios, Barcelona, Tardiu, 1971.
 • Queralt, J.: «Pla-Narbona. La insolencia de un moralista frente al apocalipsis», dins Humboldt, núm.53, 1974, pàg.45-46.
 • Rabat, E.: «The World Masters n.10: Josep Pla-Narbona», dins Idea, núm.228, Tòquio, pàg.20-27.
 • Ricard Giralt-Miracle. Cinquanta anys de creado gràfica, (catàleg), Fundació Joan Miró, Barcelona, 1982.
 • Ricard Giralt-Miracle. Diseñador gráfico. Amor por la letra (catàleg), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, DDI/Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.1993.
 • Ricard Giralt Miracle (catàleg), València, IVAM, Centre Julio González, 1996.
 • Rotzler, K. ; Garamond, J. R.: Art et Graphism, Zuric, ABC, 1983.
 • Sailler, A.: «Gruss aus Barcelona», dins Graphik, Munic, 1958.
 • Stevens, C.: «Spain. Pla-Narbona: a Voyage of Self-Discovery», dins Print, XXIV. II, Nova York, 1970, pàg.42-49.
 • Tormo i Freixas, E.: «Alfabet Vellvé», dins Revista del Gremi de impresores de Barcelona, núm.9, Barcelona, 1972.
 • Trenc Ballester, E.: «Ricard Giralt-Miracle, artista i impressor», dins Serra d’Or, núm.368, Montserrat, setembre de 1990, pàg.63-65.
 • Valverde, J. S.: «Tomás Vellvé o el grafismo intuitivo», ON Diseño, núm.14, Barcelona, juliol-agost de 1980, pàg.13-17.
 • Zimmermann Associados, Barcelona, Gustavo Gili, 1993.

Monografies sobre estils, corrents i tendències

 • Ainaud de Lasarte, J. M.: Il·lustradors a Catalunya 1841-1939, Barcelona, Fundació Jaume I, 1995.
 • Arenas, M. ; Azara, R: «El Decó a Catalunya», Barcelona, dins Avenç. Grans Temes, núm.3, 1979.
 • Busquet, J.: Cobi al descobert, Barcelona, Parsifal Edicions, 1992.
 • Calvera, A.: «La influencia del movimiento “Arts & Crafts” en la educación artística en Cataluña», dins Actes de les I Jornades sobre Història de l’Educació Artística, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1994.
 • Cirici Pellicer, A.: L’art modernista català, Barcelona, Aymà, 1951.
 • Cirici Pellicer, A.: «La plàstica noucentista», dins Serra d’Or, VIII, Montserrat, agost de 1964, pàg.502-505.
 • Cirici Pellicer, A.: «Un període poc estudiat: l’Esteticisme», dins Serra d’Or, núm.165, Montserrat, 1973.
 • Cirici Pellicer, A.: L’art català contemporani, Barcelona, Edicions 62, 1970.
 • Cirici Pellicer, A.: El temps barrat, Barcelona, Destino, 1973.
 • Cirici Pellicer, A.: La estética del franquismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
 • DDAA: El Modernismo (catàleg), Barcelona, Museu d’Art Modern, 1990.
 • DDAA: «Barcelona i la passió modernista», Barcelona metròpolis mediterrània, dins quadern central, Barcelona, núm.16, Ajuntament de Barcelona, 1990.
 • DDAA: «Barcelona i els Jocs Olímpics de 1992», Barcelona metròpolis mediterrània, dins quadern central, Barcelona, núm.2, Ajuntament de Barcelona, 1986.
 • DDAA: Avantguardes a Catalunya 1906-1939 (catàleg), Barcelona, Fundació Caixa de Catalunya, 1992.
 • DDAA: «Noucentisme. La Catalunya perfecta», dins Dossier L’Avenç, núm.194, Barcelona, juliol-agost de 1995.
 • DDAA: Art i poder. L’Europa dels Dictadors 1930-1945 (catàleg), Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona/Institut d’Edicions, Diputació de Barcelona, 1996.
 • DDAA: L’art de la victòria. Belles Arts i franquisme a Catalunya, Barcelona, Columna, 1996.
 • Fontbona, F: «El concepto de Post-modernismo en Cataluña», dins Actas del Congreso Internacional, Granada, Universidad de Granada, 1973.
 • Freixa, M.: El Modernisme a Catalunya, Barcelona, Barcanova, 1991.
 • Freixa, M.: «La influencia de Ruskin en la arquitectura modernista de Cataluña», dins Actas del Congreso Internacional, Granada, Universidad de Granada, 1973.
 • GATCPAC: A C, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
 • Giralt-Miracle, D.: L’Art català contemporani, Barcelona, Proa, 1972.
 • Giralt-Miracle, D.: «El grafismo en los años veinte. Exposición en el Colegio de Arquitectos de publicidad gráfica de 1920 a 1940», dins Destino, Barcelona, 1973, pàg.40-41.
 • Gómez Mompart, J. L.: La gènesi de la premsa de masses a Catalunya (1902-1923), Barcelona, Pòrtic/Media, 1992.
 • Julier, G.: Nuevo diseño español, Barcelona, Destino, 1991.
 • Julier, G.: «Radical Modernism in Contemporary Spanish Design», dins Paul Greenhalgh (ed), Modernism in Design, Londres, Reaktion Books, 1990.
 • Julier, G.: «Barcelona Design, Catalonia’s Political Economy, and the New Spain, 1980-1986», dins Journal of Design History, vol.9, núm.2, Oxford, Oxford University Press, 1996.
 • Llorente, Á.: Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), Madrid, Visor, 1995.
 • Mackler, D. ; Gregory, J. (ed. ): The 67th Art Directors Annual, Madison Square Press, Nova York, 1988.
 • Marfany, J.: Aspectes del Modernisme, Barcelona, Curial, 1975.
 • Olimpíada Cultural (ed. ): Disseny Olímpic Barcelona ’92, Barcelona, Lunwerg Editores, 1992.
 • Peran, M. ; Suárez, A. ; Vidal, M. (ed. ): El Noucentisme. Un projecte de modernitat, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, Centre de Cultura Contemporània, 1994.
 • Peran, M. ; Suárez, A. ; Vidal, M. (ed. ): Noucentisme i Ciutat. Barcelona, Centre de Cultura Contemporània/Electa, 1994.
 • Pérez Rojas, J.: El Art Déco en España, Madrid, Cátedra, 1990.
 • Puig, A.: Les avantguardes artístiques a Catalunya, Barcelona, Barcanova, 1993.
 • Ràfols, J. E: «Modernisme i modernistes (1949)», Barcelona, dins Destino, 1982.
 • Suárez, A. ; Vidal, M.: «El Decó a Catalunya», pròleg a Maenz, R: Art Déco, Barcelona, Gustavo Gili, 1974.
 • Trenc Ballester, E.: Les arts gràfiques de l’època modernista a Barcelona, Barcelona, Gremi d’Indústries Gràfiques, 1977.
 • Torres, P: Le Cercle Maillol. Les avantguardes barcelonines i l’Institut Francès de Barcelona sota el franquisme, Barcelona, Parsifal Ed. i Institut Francès de Barcelona, 1994.
 • Tresserras, J. M.: D’Ací i DAllà. Aparador de la modernitat (1918-1936), Barcelona, Llibres de l’índex, 1993.
 • Vidal Jansà, M.: Teoria i crítica en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Institut d’Estudis Catalans, 1991.

Teoria i reflexions sobre la definició de la professió. Escrits sobre el concepte de disseny gràfic a Catalunya

 • ACV (Agrupació de Comunicació Visual del FAD) Barcelona, Butlletí de l’Associació de Comunicació Visual del FAD, 2 núm, FAD, 1972 i 1973.
 • ADG/FAD: Butlletins diversos de l’associació. ADG/FAD: Primer Congreso de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Ponencias, Menorca 1987, Barcelona,
 • ADG/FAD, 1989. Calvera, A.: «La idea en el diseño gráfico: Reflexiones sobre la creación (o recreación?) de imágenes», dins Experimenta, núm.10, Madrid, 1996, pàg.67-82.
 • Cartes, R; Satué, E.: «Diseño gráfico, I love you», dins CAU, núm.9, Barcelona, Col·legi d’Aparelladors de Catalunya, 1971.
 • Casamajó, F; Zimmermann, Y. (ed. ): Documentos de comunicación visual, Barcelona, Industrias Casamajó, (1971-72).
 • Chaves, N. ; Pibernat, O.: Col·lecció d’articles de la secció «Enquadres», Barcelona, Dominical de La Vanguardia—, 1988-89.
 • Cirici Pellicer, A.: «L’Art de la Saviesa», dins Ariel, any I, núm. II, Montpeller, juny del 1946, pàg.30-32.
 • Cirici Pellicer, A.: «La estética de lo útil», Barcelona, dins Revista, 1955.
 • Cirici Pellicer, A.: «Un temps plàstic», Barcelona, 1957, dins Quart Creixent, núm.1, pàg.3.
 • Cirici Pellicer, A.: Art i societat, Barcelona, Edicions 62, 1964.
 • Domènech, A.: «Grafistas FAD. El porqué de una asociación», dins IP. Información de publicidad y marketing, núm.83, Madrid, agost de 1970, pàg.39-46, (monogràfic «Homenaje al publicitario catalán»).
 • Domènech, A.: «Mostra Biennal», dins ADG/FAD 12 anys, Barcelona, ADG/FAD, 1975, pàg.37-41.
 • Domènech, A.: «Sebastián Rey Padilla», dins Carteles de Sebastián Rey Padilla (catàleg), Barcelona, Reial Cercle Artístic de Barcelona, abril del 1974 (publicat a Fundadors ADG/FAD CODIG, Barcelona, 1995).
 • Gallardo, G. ; Giralt-Miracle, R. ; Pedragosa, J. ; Pla-Narbona, J.: Ateimut. Quatre assaigs gràfics, núm.1, Barcelona, Sala Gaspar, 1965.
 • Gasch, S.: Escrits d’art i d’avantguarda (1925-1938), Barcelona, Edicions del Mall, 1987.
 • Giralt-Miracle, R.: La tipografía, un ikebana occidental, Barcelona (conferència pronunciada a l’Instituto Nacional del Libro), 1966.
 • Grup Ocata (ed. ): «Disseny, eina de futur», dins Temes de Disseny, núm.8, Barcelona, Servei de Publicacions Elisava/Generalitat de Catalunya/Gustavo Gili, abril de 1993.
 • Llovet, J.: Ideología y metodología del diseño, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
 • Llovet, J.: El sentit i la forma, Barcelona, Edicions 62, 1990.
 • Lores, J.: «Grafismo puro, grafismo impuro», dins CAU, núm.9, Barcelona, Col·legi d’Aparelladors de Catalunya, setembre-octubre de 1971.
 • Lorès, J.: «Introducción», dins G. Selle: Ideología y utopía del diseño, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
 • Ors, E. d’: Glosari 1906-1921, Barcelona, 62, La Caixa, 1982.
 • Ors, E. d’: Glosari 1915, Barcelona, Quaderns Crema, 1990.
 • Pla Narbona, J.: «Grafismo español frente a grafismo europeo. Tendencia española: un movimiento expresivo autónomo», dins IP. Información de publicidad y marketing, núm.56/V, Madrid, 1968, pàg.45-50.
 • Pla Narbona, J.: «Aproximación a un esquema teórico sobre la publicidad e imagen de empresa», dins Imagen de empresa, Barcelona, Industrias Cosmo S. A. , El Cultivador Moderno, 1969, pàg.14-15.
 • Pla Narbona, J.: «Graphic Design in Spain: Stirrings of a Renaissance», dins Print, Nova York, març-abril de 1970.
 • Pla Narbona, J.: «La concepción de mensajes gráficos», dins Marketing y Publicidad Médica 2, Barcelona, Co. Tec, 1971, pàg.67-69.
 • Pla Narbona, J.: «Communication: Ideas, comments, expectations», dins Idea (núm. especial «Who’s who of European Designers»), Tòquio, 1972 (o 1973), pàg.187-188.
 • Pla Narbona, J.: The works of 12 European Community Graphic Designers (representant espanyol), Canadà, Quon Ed. , 1995.
 • Renau, J.: The American Way of Life. Fotomontajes: 1952-1966, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
 • Rubert de Ventós, X.: Teoria de la sensibilitat, Barcelona, Edicions 62, 1968.
 • Satué, E.: «El diseño gráfico por dentro», dins ON Diseño, núm.60, Barcelona, 1985, pàg.12-16.
 • Utrillo, M.: «L’art usual», dins Pèl i Ploma I, núm.11, Barcelona, 12/8/1899.
 • Zimmermann, Y.: «Acerca de la pedagogía del diseño gráfico», dins ON Diseño, núm.51, Barcelona, 1984, pàg.50-56.
 • Zimmermann, Y.: «El boom del diseño», dins ON Diseño, núm.89, Barcelona, 1988, pàg.10-11.

Història de les diverses especialitats del disseny gràfic. Història i anàlisi del cartell

 • Anglada, H.: «Els cartells», dins Joventut, núm.13, Barcelona 10/5/1900, pàg.204-205.
 • Artigas, J.: «¿Ha asesinado la valla al cartel?», dins IP/MARKLa Estafeta de la Publicidad, Madrid.
 • Artigas, J.: «Sinopsis del cartel publicitario español», dins Control, núm.56, Madrid, 1967, pàg.31-37.
 • Artigas, J.: «No...no...y no!, a esta publicidad exterior», dins Estafeta de la Publicidad, (publicat en tres parts) Madrid, vol.1, 2a èp. , núm.2 i 3, maig i juny del 1970, pàg.73-80 i 73-88.
 • Artigas, J.: «Carteles de todas las épocas en Barcelona», dins IP/Información de publicidad y marketing, núm.83, Madrid, agost de 1970, pàg.65 (monogràfic «Homenaje al publicitario catalán»).
 • Azcoaga, E.: «Carteles de ayer y de hoy: de lo original a lo eficaz», dins Arte Comercial, I, núm.3, Madrid, 1946, pàg.14-15.
 • Azcoaga, E.: «Ya no valen los carteles modernos», dins ArteComercial, IV, núm.26, Madrid, 1950, pàg.12-13.
 • Barceló, J. L.: «Los carteles y el comercio internacional de la postguerra», dins Idea, IV, núm.36, Madrid, 1947, pàg.7-8.
 • Carulla, J. (et al): Catalunya en 1000 carteles, Barcelona, Postermil, 1994.
 • Cirici, A.: «Reflexió sobre el cartell», dins Serra d’Or, núm.259, Barcelona, 1 d’abril de 1981.
 • Costa, J.: «El cartel, entre servidumbre y esplendor», dins Control, núm.304, Madrid, desembre de 1987, pàg.43-51.
 • DDAA: 100 años de cartel español. Publicidad comercial 1875-1975 (catàleg), Madrid, Centro cultural del Conde Duque, Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio e Industria, 1985.
 • DDAA: «¿Existen cartelistas hoy? Tertulia Publivía», assistents: Josep Artigas, R. Boladeras, Isabel Carbonell, Joan Costa, Albert Culleré, M. Herreros, Tito Muñoz, Robert Rodergas i Enric Satué, moderador, E. Nebot Control, Anuario 1989, Madrid, 1989.
 • Domènech, A. ; Huguet, E. ; J. Parramon, J. M. ; Pla-Narbona, J.: Así se pinta un cartel, Barcelona, Instituto Parramon, 1962 (1972, 2a).
 • Giralt-Miracle, D.: Historia social y cultural del cartel, Madrid-Barcelona, MEC, 1981.
 • Giralt-Miracle, D.: El cartel en la cultura contemporánea. Análisis de su evolución, sus medios y su retórica (tesi de llicenciatura), Barcelona, Facultat de Ciències de la Informació, UAB, 1981.
 • Gómez, S.: «Hablemos de carteles», dins ArteComercial, vol. II, núm 7, Madrid, 1947, pàg.14.
 • Gómes López, J.: Catálogo de carteles de la República y la Guerra Civil Española en la Biblioteca Nacional, Madrid, Ministeri de Cultura, Direcció General del Llibre i Biblioteques, 1990.
 • Grimau, C: El cartel republicano y la Guerra Civil, Madrid, Cátedra, 1979.
 • Jardí, E. ; Manent, R.: El cartellisme a Catalunya, Barcelona, Destino, 1983.
 • Melendreras, E. R.: «15 carteles para la historia», dins Publicidad, Revista del Instituto Nacional de Publicidad, núm. , 29, Madrid, setembre-octubre de 1973, pàg.2-32.
 • Miravttlles, J. ; Termes, J. ; Fontseré, C: Carteles de la República y la Guerra Civil, Barcelona, La Gaya Ciència, 1978.
 • Oejo, E.: «Un puñetazo en el ojo», dins IP/MARK, núm.181, Madrid, octubre de 1978, pàg.14-16.
 • PRAG! Arte Gráfico Español, núm.1, Madrid, Ed. Prag, setembre-octubre de 1965.
 • Renau, J.: Punción social del cartel, València, Fernando Torres Ed. , 1976.
 • Salom Vidal, V: «El cartel modernista catalán», dins D’art, núm.5, Barcelona, setembre de 1979.
 • Santos Torroella, R.: El cartel, Argos Librería Editorial, Barcelona, 1949.
 • Tubau, I.: Dibujando el cartel, Barcelona, CEAC, 968.
 • Zaldívar, R.: El cartel taurino, Madrid, Espasa Calpe, 1990.

Publicitat i disseny publicitari

 • Bori, R.: Les arts gràfiques i la publicitat, Barcelona, Omega, 1925
 • Bori, R.: L’enseignement de la publicité en Espagne 1915-1935, Barcelona, Tipografía SADAG, 1935.
 • Bori, R. ; Gardo, J.: Manual práctico de publicidad, 2 vol. , Barcelona, Cultura, 1928.
 • DDAA: Control de publicidad y ventas, any X, núm.113, Madrid, gener de 1972 (monogràfic «La publicidad en Cataluña»).
 • DDAA: Publicidad española de los 80 (catàleg), Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, 1986.
 • Ferrer, E.: «La crisis de la publicidad vista desde la Comunicación», dins Comunicación, núm.36, pàg.15-19, Madrid, (s. d. ) (1976).
 • Garcia Ruescas, R: Historia de la publicidad en España, Madrid, Nacional, 1971.
 • Goicoechea, R: «Publicidad y libre sindicación. Patronales y sindicales», dins Comunicación, núm.29, pàg.57-64, Madrid, (s. d. ) (1978).
 • Izquierdo Navarro, R: Pròlegs i notes dins James Pilditch, El vendedor silencioso, Vilassar de Mar, Ediciones de Occidente S. A. , 1963.
 • Izquierdo Navarro, R: Pròlegs i notes dins David Ogilby, Confesiones de un publicitario, Vilassar de Mar, Ediciones de Occidente S. A. , 1965.
 • Melendreras, E.: Arte Comercial, col·lecció de 39 números de 11 (abril de 1946) fins al 39 Guny de 1949), Madrid.
 • Nebot, J. E.: «La comunicación integral como utopía», dins Control, Anuario 1989, Madrid, 1989, pàg.142-157.
 • Prat Gaballí, P.: La publicidad en nuestro tiempo, Barcelona, 1916.
 • Prat Gaballí, P.: Una nueva técnica: la publicidad científica (1918) (text de les lliçons impartides a la Cambra de Comerç i Navegació), Barcelona, Labor, 1934.
 • Prat Gaballí, P.: «Técnica de la publicidad», dins El comerciante moderno, vol. III, Barcelona, Labor, 1922.
 • Prat Gaballí, P.: El poder de la publicidad. Nuevos ensayos, Barcelona, Juventud, 1939.
 • Ruiz Rallo, A.: «Nous mitjans i nou paradigma tecno-econòmic», dins Temes de disseny, núm.12, Barcelona, Servei de Publicacions Elisava/Generalitat de Catalunya/Gustavo Gili, octubre de 1995.
 • Sanmartí, A.: «El “layout”. Técnicas de publicidad», separata de la revista Tesón, núm.153 i 154, Barcelona, octubre-novembre del 1966.
 • Sanmartí, A.: Una afortunada travesía por el marketing publicitario. Memorias gráficas de Enrique Vila Mañé (publicat privadament), Barcelona, 1989.
 • Zunzunegui, A. de: «Publicidad exterior al nivel europeo» (separata de la conferencia dictada al Club de la Publicidad), Barcelona, 15/2/1963.

Teoria i pràctica dels programes d’identitat corporativa

 • BCD.: Algunes indústries amb una política de disseny mantinguda, Barcelona, BCD, 1985.
 • Chaves, N.: La imagen corporativa, Barcelona, Gustavo Gili, 1988.
 • Chaves, N.: «Lo valioso y lo costoso», dins tipoGràfica, núm.30, Buenos Aires, 1996.
 • Fesser, E.: «El origen de las marcas», dins Publitecnia, núm.40/41, Madrid, 1976/77, pàg.10-50.
 • Nel·lo, A.: «Implantación de programas de Imagen Corporativa», dins ADGràfica, núm. IV, any II, Barcelona, ADG/FAD, juny de 1989, pàg.36-38.
 • Pibernat, O.: El diseño en la empresa, Madrid, Infe Ed. , 1986.
 • Rolando, C: «De la línea blanca al own brand», dins ADGràfica, núm. IV, any II, Barcelona, ADG/FAD, juny de 1991.
 • Zimmermann, Y.: «Del estilo. Una buena imagen corporativa...», dins tipoGràfica, núm.24, Buenos Aires, 1994, pàg.42-44.

Història de la tipografia i del llibre. Arts gràfiques. Disseny editorial i de premsa

 • Arranz, R.: Inicios de la industria gráfica catalana: la editorial Tassó (tesi de llicenciatura), Barcelona, UAB, 1986.
 • Bohigas, R: Resum d’història del llibre, Barcelona, Barcino, 1934.
 • Carrete, J. ; Vega, J. ; Bozal, V. ; Fontbona, R: El grabado en España (siglos XIX i XX), col·l. Summa Artis, vol. XXXII, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1988.
 • DDAA: «Les arts gràfiques i el llibre a Catalunya», dins dossier L’Avenç, núm.98, novembre de 1986, Barcelona, pàg.26-51.
 • Millà, A.: Libreros y bibliófilos barceloneses del siglo XIX. Apuntes para su pequeña historia, Barcelona, Gremio de Libreros de Barcelona, 1956.
 • Milla, R: L’art de la impremta a Catalunya, Barcelona, 1949.
 • Trenc Ballester, E.: Les arts gràfiques a l’època modernista a Barcelona, Barcelona, Gremi d’Indústries Gràfiques, 1977.
 • Trenc, E. ; Yates, A.: Alexandre de Riquer (1856-1920). The British Connection in Catalan Modernism, Sheffield, The Anglo-Catalan Society Occasional Publications, 1988.
 • Trigo i Portela, J.: La indústria a Catalunya. Arts gràfiques i edició, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament d’Indústria i Energia, 1992.
 • Vélez, P.: El llibre com a obra d’art a la Catalunya vuitcentista (1850-1910), Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1989.