Bibliografia del disseny gràfic

Història general del disseny a Catalunya

  • ADG/FAD: Laus ADG/FAD 1 (anuari), Barcelona, ADG/FAD, 1983.
  • ADG/FAD.: Laus ADG/FAD 2 (anuari), Barcelona, ADG/FAD, 1985.
  • BCD: Diseño, Di$eño (catàleg de l’exposició), Barcelona, Publicacions BCD, 1982.
  • Bricall, E.: «La tensió necessària en l’ensenyament del disseny. L’opció diversificada de l’Escola Elisava», dins Temes de Disseny, núm.6, Barcelona, 1991, pàg.285 i s.
  • Bricall, E.: «Elisava, la continuïtat d’una presència renovada», dins Temes de Disseny, núm.13, Barcelona, Servei de Publicacions Elisava/Gustavo Gili, desembre de 1996, pàg.34...